Monday, November 25, 2013

Kurikulum Reggio Emilia

Kurikulum di Reggio Emilia tidak dirancang terlebih dahulu. Guru menyatakan matlamat dan membuat hipotesis tentang arah aktiviti, projek dan membuat persediaan yang bersesuaian. Selepas membuat pemerhatian perlakuan kanak-kanak, guru akan membanding, berbincang dan menterjemahkan berdasarkan pemerhatiannya dan membuat pilihan yang telah dikongsikan bersama kanak-kanak tentang apa yang dijalankan dan cara untuk mengekalkan kanak-kanak dalam penerokaan dan pembelajaran. Kurikulum ini timbul hasil daripada proses setiap aktiviti atau projek dan fleksibaliti untuk disesuaikan menerusi dialog di kalangan guru dan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment