Wednesday, November 20, 2013

Nilai Perhubungan Dan Interaksi Kanak-Kanak Di Reggio Emilia

Guru seboleh-bolehnya menyediakan ruang untuk bersama kanak-kanak sama ada dalam bentuk kumpulan kecil, beramai-ramai atau secara bersendirian apabila mereka memerlukan sedikit masa untuk bersendiri. Guru sentiasa peka bagaimana pun kanak-kanak belajar untuk bertukar kumpulan dikalangan rakan sebaya supaya dapat berinteraksi dalam kumpulan kecil. Kumpulan kecil mengandungi jumlah kanak-kanak sama ada dua, tiga empat atau lima orang kanak-kanak membolehkan mereka menumpukan perhatian, mendengar dan menumpukan antara satu sama lain, membina rasa ingin tahu dan minat, bertanya soalan dan bertindakbalas antara mereka.

No comments:

Post a Comment