Tuesday, November 5, 2013

Perkembangan Kognitif

Kognitf merupakan salah satu domian dalam perkembangan kanak-kanak. Perkembangan kognitif adalah luas pelbagai menerusi proses dan keupayaan intelektual termasuk perhatian, ingatan, akademik dan pengetahuan harian, penyelesaian masalah, imaginasi, kreativiti dan ruang keunikan yang dipersembahkan menerusi bahasa.

No comments:

Post a Comment