Tuesday, November 26, 2013

Pendekatan Projek Di Reggio Emilia

Projek merupakan tulang belakang pengalaman pembelajaran kanak-kanak dan guru. Pembelajaran projek ini berasaskan kepada kepercayaan yang kuat bahawa belajar menerusi lakuan amat penting dan membincangkannya menerusi kumpulan dan melihat semula idea dan mengalami adalah cara utama untuk mendapatkan pemahaman dan pembelajaran yang lebih baik. Idea projek bermula daripada pengalaman kanak-kanak dan guru untuk membina pengetahuan bersama-sama. Projek boleh diselesaikan dalam beberapa hari sehingga beberapa bulan. Mereka mungkin bermula dengan secara kebetulan sesuatu peristiwa, sesuatu idea atau masalah yang dikemukakan oleh seorang atau ramai kanak-kanak, menerusi pengalaman yang dilalui oleh kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment