Friday, November 8, 2013

Prinsip Asas Pendekatan Reggio Emilia

Kebanyakan idea asas yang membentuk oleh pendidik di Reggio Emilia merujuk kepada hasil kerja daripada pakar pendidik seperti Dewey, Piaget danVygotsky di samping membaca hasil penyelidikan yang berterusan dan terkini perkembangan kanak-kanak dan pendidikan di Amerika. Walau bagaimanapun pendekatannya berasaskan kepada kajian berterusan dan menganalisa amalannya, hipotesis baru dan idea tentang pengajaran dan pembelajaran.

No comments:

Post a Comment