Saturday, November 23, 2013

Peranan Guru Seni Visual Dan Studio Di Reggio Emilia

Guru yang mendapat latihan dalam bidang seni visual berkerjasama dengan guru-guru lain dan kanak-kanak di taska dan tadika. Guru ini dipanggil atelierista. Bilik bengkel atau studio dipanggil atelier. Studio ini digunakan oleh semua kanak-kanak dan guru juga atelierista. Atelier terdapat berbagai peralatan dan bahan sumber disamping rekod projet pengalaman lalu.

Aktiviti dan projek bukan sahaja berlaku di atelier, sepanjang tahun peranan atelier dan atelierista berkembang dan menjadi sebahagian keseluruhan sekolah. Ruang kecil dipanggil mini atelier diadakan pada setiap kelas, guru dan atelieristi bekerjasama berterusan bertukar kemahiran. Apa yang dilakukan pada bahan dan media bukan dianggap sebagai hasil seni tulin. Pendidik di Reggio Emilia berpandangan kanak-kanak menggunakan pelbagai media bukan bahagian terpisah daripada kurikulum tetapi terkandung, bahagian yang bersepadu dengan keseluruhan kognitif dan simbol ekspresi yang melibatkan proses pembelajaran.

No comments:

Post a Comment