Thursday, November 7, 2013

Matlamat Pendidikan Awal Kanak-Kanak Reggio Emilia

Pendekatan Reggio Emilia diasaskan oleh sekumpulan pendidik yang diketuai Loris Malaguzzi. Pendidik di Reggio Emilia tidak berniat untuk mencadangkan programnya dilihat sebagai model yang akan ditiru oleh negara lain. Sebaliknya mereka sendiri beranggapan hasil kerja mereka sebagai pengalaman pendidikan yang mengandungi imbas kembali (reflection), amalan (practice) dan imbas kembali  dalam program yang berterusan memperbaharui (renewed) dan menyesuaikan semula (readjusted).

No comments:

Post a Comment