Saturday, November 9, 2013

Pendekatan Reggio Emilia Memaparkan Imej Kanak-Kanak

Pendidik di Reggio Emilia sentiasa memberi keutamaan untuk menyatakan tentang imej kanak-kanak. Semua kanak-kanak mempunyai kesediaannya yang tersendiri, berpotensi, ingin tahu dan minat untuk berhubung dalam interaksi sosial, mengukuhkan hubungan, membina pembelajaran, berhubung dengan persekitarannya. Guru sentiasa peka secara mendalam setiap pontesi kanak-kanak dan membina setiap hasil kerja kanak-kanak dan pengalaman persekitaran kanak-kanak diberi tindakbalas yang bersesuaian.

No comments:

Post a Comment