Friday, November 15, 2013

Peranan Ruang Reggio Emilia: Mesra Sekolah [3]

Persekitaran tempat pembelajaran Reggio Emilia bukan sahaja cantik tetapi amat peribadi (personal). Sebagai contoh, pada sebuah laluan terdapat siri kotak kecil yang diperbuat daripada kotak putih di lekatkan pada dinding. Setiap kotak terdapat nama kanak-kanak atau guru mencetak dengan menggunakan huruf cap getah (rubber stamp). Kotak digunakan untuk meninggalkan sedikit kejutan atau mesej pada setiap kanak-kanak. Komunikasi dinilai pada setiap peringkat kanak-kanak dan dianggap bukan sebagai perkara kecil atau remeh. Untuk menggalakkan kanak-kanak memberi tumpuan kepada komunikasi persediaan mesej yang mendalam hubungan manusia dan juga membantu kanak-kanak menghargai dan memupuk minat dalam menilai kepentingan membaca dan menulis sebelum mereka secara formal belajar di kurikulum sekolah rendah.

No comments:

Post a Comment