Friday, November 22, 2013

Oragnisasi Saling Membantu Dan Bekerjasama Di Reggio Emilia

Sokongan dan kerjasama yang tinggi yang diberikan dengan berhati-hati yang dibina menerusi struktur organisasi. Perancangan yang terperinci daripada setiap guru, merancang perjumpaan dengan ibu bapa dan keluarga, diet kanak-kanak kesemuanya dibincangkan dengan teliti. Kerjasama yang tinggi dibuat secara teliti di bawah pengetuhan organisasi. Organisasi akan maju dengan adanya keperihatinan yang dilakukan secara bekerja rapat bersama-sama membolehkan guru mendapat pengalaman dan membolehkan guru memberi peluang terbaik untuk kanak-kanak. Pertemuan dengan organisasi tidak lebih 6 jam seminggu dijadualkan untuk mesyuarat dengan guru, persediaan, mesyuarat dengan ibu bapa dan latihan dalaman.

No comments:

Post a Comment