Thursday, November 21, 2013

Saling Membantu Dan Bekerjasama Di Reggio Emilia

Sikap saling membantu dan bekerjasama di semua peringkat sekolah Reggio Emilia merupakan unsur yang menjadikan sesuatu menjadi kenyataan untuk mencapai matlamat yang komplek. Guru berkerja secara bergandingan disetiap kelas bukan sebagai ketua dan pembantu tetapi tanggungjawab yang sama. Guru menganggap dirinya sebagai penyelidik mengumpul maklumat tentang kerjanya dengan kanak-kanak menerusi dokumentasi berterusan. Hubungan yang erat di kalangan rakan sekerja bersama dengan guru-guru lain menerusi kolabrasi perbincangan dengan menginterpretasi hasil kerja guru dan kanak-kanak. Pertukaran kolabrasi ini menyediakan latihan berterusan dan memperkayakan teoritikal. Sistem kerjasama ini disokong oleh pasukan penyelia pedagogikal yang dipanggil pedagogis. Kumpulan pedagogis ini membantu hubungan di kalangan semua guru, ibu bapa, ahli komuniti dan pentadbir kerajaan setempat.

No comments:

Post a Comment