Sunday, November 24, 2013

Peranan Dokumentasi Di Reggio Emilia

Semua hasil kerja kanak-kanak dan proses pembelajaran di sekolah didokumentasikan dalam pelbagai bentuk dokumentasi seperti perbincangan kanak-kanak yang ditranskripkan, gambar aktiviti kanak-kanak, paparan pemikiran dan pembelajaran menggunakan pelbagai media yang disusun dengan teliti oleh guru seni visual bersama dengan guru-guru lain. Dokumentasi mempunyai fungsi untuk memberi kepekaan kepada ibu bapa terhadap pengalaman anak-anaknya dan mengekalkan penglibatan ibu bapa, memberi peluang guru memahami kanak-kanak dengan lebih baik dan menilai hasil kerja guru untuk meningkatkan perkembangan profesionalisme, mendorong komunikasi dan pertukaran idea dikalangan pendidik, menjadikan kanak-kanak peka terhadap hasil kerjanya dihargai dan membina arkib yang dapat menelusuri sejarah sekolah dan keseronokan belajar oleh semua kanak-kanak dan guru-gurunya.

No comments:

Post a Comment