Tuesday, November 19, 2013

Peranan Masa Dan Kepentiangan Kesinambungan Di Reggio Emilia

Masa tidak ditentukan oleh jam dan kesinambungan tidak diganggu oleh kalender. Deria kanak-kanak terhadap masanya sendiri dan rentak peribadi adalah dipertimbangkan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti dan projek. Kanak-kanak melaksanakan tugasan mengikut rentak dan masanya sendiri menerusi jadul seharian. Kerja diselesaikan mengikut kepuasan kanak-kanak yang tidak terikat dengan masa dan jadual. Guru memahami masa peribadi kanak-kanak dan setiap kanak-kanak mempunyai sifat tertentu sebab kanak-kanak bersama dengan guru yang sama dan kumpulan yang sama untuk kitaran jangka masa 3 tahun (bayi hingga 3 tahun dan 3 tahun hingga 6 tahun). Setiap tahun kumpulan akan berubah persekitaran sebab keperluan perkembangan dan minat mereka berubah tetapi hubungan guru dan rakan sebaya kekal berterusan.

No comments:

Post a Comment