Wednesday, November 13, 2013

Peranan Ruang Reggio Emilia: Mesra Sekolah [1]

Ruang penjagaan untuk bayi dan tatih dan sekolah adalah aspek yang diberi penekanan oleh guru dan ibu bapa di Reggio Emilia. Ruang tersebut menyatakan banyak mesej yang disampaikan. Ruang merupakan tempat orang dewasa memikirkan tentang kualiti dan kuasa ruang yang berinformatif. Susun atur ruang fizikal terasa memanggil apabila seseorang memasuki kawasan sekolah meransang untuk mengetahui lebih lanjut, komunikasi dan ingin terus berhubungrapat. Susunan struktur, objek dan aktiviti mengalakkan pilihan, penyelesaian masalah dan penemuan dalam proses pembelajaran.

No comments:

Post a Comment