Sunday, November 3, 2013

Domain Perkembangan

Biasanya perkembangan secara umum dibahagikan kepada tiga iaitu fizikal, kognitif, sosial dan emosi. Setiap domain saling mempengaruhi. Contohnya keperluan motor seperti merangkak, mencapai dan berjalan (fizikal) menyumbangkan kanak-kanak memahami persekitarannya (kognitif). Apabila kanak-kanak berfikir dan bertindak lebih cekap dan orang dewasa pula mendorong dengan mainan, bahasa dan ekspresi terhadap kecekapan baru kanak-kanak (sosial dan emosi). Pengayaan pengalaman ini membantu semua aspek perkembangan.

No comments:

Post a Comment