Thursday, January 5, 2012

Pertuturan Yang Menyatakan Idea Imaginatif

Orang dewasa dan pendidik boleh melaksanakan aktiviti pertuturan kanak-kanak yang dapat menyatakan idea dan imaginatif. Antara aktiviti yang menggalakkan pernyataan idea dan imaginatif:
  • merancang untuk kanak-kanak yang kreatif dan kumpulan yang boleh bertindakbalas untuk menyatakan idea imaginatif.
  • mereka aktiviti yang dapat menggalakkan main peranan (contoh main pondok-pondok).
  • mengalakkan pernyataan idea kreatif kanak-kanak, tindakan dan penyelesaian (contoh kanak-kanak berjaya menyelesaikan susunan bongkah menjadi bangunan).
  • menawarkan aktiviti dramatika, main peranan, dan menyediakan ruang dan peralatan.

No comments:

Post a Comment