Wednesday, January 18, 2012

Memahami Bentuk Penulisan Peniruan Kanak-Kanak

Kanak-kanak belajar menulis menerusi peniruan. Bentuk peniruan dibina berdasarkan urutan berikut:
  1. Lakaran kanak-kanak lebih mirip kepada penulisan daripada hasil lukisan atau penerokaan sebenar.
  2. garisan lakaran umumnya mendatar dan bentuk berulang-ulang.
  3. Membina bentuk tertentu biasanya mempamerkan bentuk garisan yang mempunyai tujuan atau makna.
  4. Membentuk mirip huruf.
  5. Huruf atau abjad boleh dikenalpasti ditulis dan mungkin imej pembalikan cermin atau huruf kedudukan terbalik, atas ke bawah.
  6. Perkataan atau kumpulan perkataan abjad dengan jarak terbina.
  7. Mencipta ejaan terjelma dengan bersama gambar.

No comments:

Post a Comment