Tuesday, January 24, 2012

Peringkat Kefahaman Kanak-Kanak Pada Tulisan Dalam Buku

Peringkat mengenali tulisan dipercayai akan timbul bermula dengan peringkat pertama teks dan gambar tidak dibezakan. Kemudian di peringkat ke dua kanak-kanak mula memahami teks adalah untuk label pada gambar. Peringkat ke tiga memahami teks menyediakan penerangan yang mengesahkan perkara yang terdapat pada gambar. Beberapa konsep yang kanak-kanak beransur-ansur memahami tentang tulisan:
  • tulisan bukan gambar dalam buku yang menyatakan cerita.
  • terdapat huruf di perkataan.
  • perkataan adalah kumpulan huruf-huruf.
  • terdapat huruf pertama dan huruf terakhir dalam perkataan.
  • huruf perkataan ada yang huruf besar dan huruf kecil.
  • jarak dalam tulisan ada sebabnya.
  • tanda koma menjadikan perkataan mempunyai makna.

Kanak-kanak dapat mengenalpasti arah kiri-ke kanan dan atas-ke bawah pada tulisan dan juga mula pada halaman kiri untuk membaca seterusnya.

No comments:

Post a Comment