Sunday, January 22, 2012

Hubungkait Pengalaman Melukis Dan Menulis

Kanak-kanak kecil jika diberi kertas dan alat tulis mereka akan melakar. Semakin berusia lakaran kanak-kanak dapat dikawal menjadi garisan yang diingini. Biasanya bermula dengan bulatan, rupa wajah kemudian rupa bentuk keseluruhan dan seterusnya. Kanak-kanak melukis simbolnya sendiri untuk mewakili apa yang dilihat sekelilingnya. Sebenarnya terdapat hubungan antara kebolehan minat melukis dan keupayaan menulis. Melukis dan menulis bukan sahaja menyatakan pemikiran kanak-kanak tetapi juga mempamerkan percubaan awal untuk mencipta simbol. Oleh kerana huruf/abjad lebih abstrak maka diwakili dengan lukisan. Kebanyakan pendidik mencadangkan utamakan melukis ke arah menulis.

No comments:

Post a Comment