Friday, January 6, 2012

Pertuturan Yang Menggalakkan Kanak-Kanak Menjelaskan Dan Mempelajari Secara Lisan

Pertutran juga dapat menggalakkan kanak-kanak mempelajari sesuatu perkara menerusi lisan. Kanak-kanak akan bertanya atau menjelaskan sesuatu perkara yang diminati dan sesuatu yang ingin diketahui. Orang dewasa dan pendidik boleh mengambil langkah untuk mendorong kanak-kanak belajar secara lisan:
  • menyediakan aktiviti yang dapat menarik perhatian/minat serta rasa ingin tahu.
  • menyediakan peluang untuk membuat kumpulan penyelesaian masalah secara kumpulan.
  • menyediakan frasa/ungkapan semasa bercakap dengan kanak-kanak seperti:

"Apa yang akan terjadi kalau..."

"Cuba lihat jika..."

"Apakah dapat kita lihat jika..."

"Bolehkah kita mencuba cara lain?"

  • dengar dengan penuh perhatian setiap penemuan kanak-kanak dan galakkan kanak-kanak memberi idea dengan menggunakan perkataan.

No comments:

Post a Comment