Friday, January 20, 2012

Keperluan Asas Kemahiran Menulis

Terdapat kemahiran asas yang diperlukan oleh kanak-kanak untuk menguasai menulis huruf berkaitrapat dengan perkembangan kognitif:
  • perkembangan otot kecil dan koordinasi.
  • koordinasi mata-tangan.
  • keupayaan memegang alat tulis dengan betul.
  • keupayaan untuk membentuk asas garisan (bulat dan garis lurus).
  • persepsi/tanggapan huruf
  • orentasi terhadap bahasa tulisan termasuk keinginan untuk menulis dan berhubung serta keseronokan untuk menulis nama sendiri.
  • kefahaman kiri-ke-kanan

No comments:

Post a Comment