Tuesday, January 10, 2012

Bermain Abjad Dengan Puisi 2


Kalau sebelum ini bermain dengan abjad pada setiap perkataan di rangkap,contohnya abjad 'A' pada setiap perkatan 'Adi Atas Awan'. Puisi kali ini bermain abjad untuk memperkenalkan makanan. Kanak-kanak akan merasa keseronokannya apabila mendengar perkataan yang berirama dan secara tidak langsung memperkayakan kemahiran literasi. Puisi makan abjad ini saya tulis untuk buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.

Secara tidak langsung aktiviti puisi abjad ini dapat membimbing dan mendidik kanak-kanak memakan makanan yang berkhasiat. Aktiviti membaca dan menyebut perkataan amat digemari kanak-kanak biarpun belum pandai mengeja tetapi mereka akan cepat mengingat perkataan yang memberi kesan kepada diri mereka yang ada hubungan dengan pengalaman hariannya.

No comments:

Post a Comment