Wednesday, January 11, 2012

Bermain Bahasa Dengan Puisi


Selepas kanak-kanak diperkenalkan dengan bunyi abjad, bermain bahasa menerusi puisi boleh diperkenalkan. Berikan kata dasar tanpa memberi imbuhan. Kandungan puisi sebaik-baiknya tentang hal pengalaman dan persekitaran kanak-kanak. Bentuk puisi juga memberi pandangan atau visual yang menarik Di sini saya cuba memperkenalkan puisi Jepun iaitu 'Haiku' yang memberi visual (puisi ini telah saya tulis untuk diterbitkan dalam buku terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka).

No comments:

Post a Comment