Monday, January 9, 2012

Bermain Abjad Dengan Puisi 1


Puisi kanak-kanak boleh digunakan untuk kanak-kanak mengenali abjad. Bahasa yang berunsur kecindan dapat menarik perhatian kanak-kanak. Abad yang dibaca secara berurutan tanpa sebarang makna dan kesan yang boleh diingati akan membosankan kanak-kanak. Puisi ini saya tulis untuk buku yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kanak-kanak akan mengingati abjad atau huruf di awal perkataan dalam ungkapan. Mereka diperkenalkan penggunaan abad untuk kata nama iatu orang, tempat dan makanan. Peristiwa yang biasa dan dekat menerusi pengalaman harian kanak-kanak. Mungkin ada sesuatu unsur yang melucukan atau kecindan seperti 'Hani halau harimau.'

No comments:

Post a Comment