Friday, January 27, 2012

Menulis Huruf Mengikut Keupayaan Kanak-Kanak

Berbagai kaedah dilakukan oleh pendidikan untuk mengajar menulis huruf salah satunya mengikut urutan dari huruf 'A a...hingga...huruf 'Z z'. Ada juga berpendapat memulakan dengan huruf mudah kepada yang lebih sukar supaya tidak menggelakkan rasa bosan apabila kanak-kanak cuba menghasilkan tulisan. Kaedah ini ada baiknya kerana kesedaran 'orthographic' terhadap kebolehan untuk mengenal dan menggunakan rupabentuk simbol grafik dalam bahasa penulisan adalah sesuai melihat grafik yang mudah ke sukar. Contohnya; I, o, L, O, H, D, i, v, l, X, E....adalah kumpulan yang mudah. Manakala kumpulan huruf yang sukar contohnya; R, G, a, u, k, m, j, y, p, g, q.

Kanak-kanak belajar tentang keunikan sesuatu huruf dan rupabentuknya untuk ditulis. Perbezaan visual antara huruf n dan m atau n dan h tidak ketara tetapi kanak-kanak di tadika tidak menghadapi kesukaran menulisnya. Pendidik kanak-kanak kebanyakannya menyedari bahawa setiap kanak-kanak mempunyai pengetahuannya sendiri dan mencari cara tersendiri untuk menulis dan mengingati serta menghasilkan tulisan.

No comments:

Post a Comment