Monday, January 2, 2012

Pertuturan Peribadi Dalam Menyatakan Idea, Perasaan Dan Mengambilberat

Pertuturan kanak-kanak secara peribadi dalam menyatakan idea, perasaan dan rasa ingin mengambilberat hendaklah diberi perhatian oleh orang dewasa mahupun pendidik. Langkah yang boleh diambil untuk meneruskan perkembangan pertuturannya:
  • memberi masa dan peluang untuk 'orang dewasa-kanak-kanak' dan 'kanak-kanak-orang dewasa' berkongsi pandangan peribadi dan perasaan.
  • mendengar pada aras mata dan pertuturan yang tidak dirancang (impromptu) sepanjang hari.
  • menerima pandangan/idea kanak-kanak dan perasaan kanak-kanak.
  • jika di taska/tadika menggalakkan lawatan ibu bapa, penglibatan dan interaksi di kelas semasa aktiviti dijalankan (jika mendapat keizinan).
  • berkongsi bahan bacaan (buku cerita) yang dapat mendorong tindakbalas pertuturan

No comments:

Post a Comment