Wednesday, January 4, 2012

Pertuturan Yang Menggalakkan Dan Mengekalkan Interaksi

Pertuturan dapat menggalakan serta mengeratkan lagi hubungan antara kanak-kanak dan rakan sebaya, dan antara kanak-kanak dan orang dewasa. Orang dewasa dan pendidik boleh mengambil langkah berikut:
  • merancang untuk berkongsi peralatan, ruang atau bantuan orang dewasa.
  • merancang untuk perbincangan dan penyelesaian masalah dalam kumpulan kecil.
  • mempelbagaikan kumpulan umur kanak-kanak dan gender dalam merancang aktiviti.
  • meraikan dan sosialisi antara kanak-kanak dan orang dewasa di dalam kelas.
  • aktiviti yang memberi kebaikan diri dan kepelbagaian aktiviti hendaklah dihargai.

No comments:

Post a Comment