Saturday, January 28, 2012

Memahami Peraturan Simbol Grafik Huruf Dan Pertuturan

Peraturan yang terdapat pada simbol grafik huruf dan pertuturan melibatkan kefahaman asas. Kanak-kanak membina idea tentang peraturan berdasarkan kefahaman asas. Cetakan menitikberatkan penggunaan simbol grafik untuk mewakili bunyi dan gabungan bunyi. Simbol bergabung dan membentuk perkataan dan ayat dalam peraturan tatabahasa (grammatical). Huruf perkataan dijarakkan dan dalam bentuk huruf besar dan huruf kecil. Huruf-huruf ini ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan pada halaman. Ruang tepi halaman (margin) bermula dan berakhir pada garisan. Garisan bermula dari atas ke bawah halaman. Tanda koma dan tanda berhenti ayat dan jarak perenggan. Kanak-kanak meneroka dan memahami dengan sendiri dan mendapat bimbingan orang dewasa untuk memahami asas simbol grafik huruf dan pertuturan untuk persediaan belajar membaca dan menulis.

No comments:

Post a Comment