Thursday, January 12, 2012

Memperkenalkan Asas Menulis

Kanak-kanak boleh mengenal tulisan perkataan di persekitarannya sebelum mereka mengetahui huruf abjad. Kebolehan ini dipanggil 'baca lihat' dan kanak-kanak mungkin mengetahui nama rakan-rakannya di dalam kelas. Terdapat penyelidik yang berpendapat dalam jangka masa tertentu kanak-kanak sudah dapat menyatakan abjad tertentu atau objek sebagai mewakili nama orang atau objek. Kanak-kanak mungkin berkata 'B' adalah nama saya. Kanak-kanak mungkin tidak memahami bahawa abjad adalah set yang lengkap mewakili bunyi perkataan yang digunakan dalam penulisan. Oleh itu kanak-kanak perlu diperkenalkan dengan pengetahuan prinsip abjad. Di dalam prinsip abjad kanak-kanak boleh:
  • memahami bahawa abjad/huruf mempunyai pelbagai bentuk
  • mengenal abjad/huruf dengan nama
  • memastikan ada perkataan bermula dengan huruf/abjad yang sama
  • meyedari abjad/huruf membina bunyi
  • memadankan bunyi kepada huruf yang betul
  • proses makna perkataan menerusi penglihatan - biasanya nama sendiri dan nama rakan sebaya
  • menyedari abjad/huruf adalah kategori penulisan yang khusus.

No comments:

Post a Comment