Sunday, January 15, 2012

Peniruan Kepada Penciptaan

Banyak yang berlaku apabila kanak-kanak berusia antara 3 tahun hingga 5 tahun. Kanak-kanak mula dengan pelbagai tanda-tanda dan bergerak dari peniruan kepada penciptaan. Mereka menghasilkan campuran huruf/abjad sebenar, huruf yang seakan menyerupai huruf sebenar dan percubaan mencipta simbol. Terdapat beberapa mesej penulisan yang boleh dibaca. Tindakan ini memberi isyarat beberapa tingkahlaku baru dan penemuan kanak-kanak:
  • kanak-kanak cuba untuk memperkemaskan rupa bentuk tulisan, memberi perhatian pada bentuk dan huruf khusus.
  • kanak-kanak membina konsep awal tanda bahawa kesedaran tentang simbol mewakili untuk sesuatu.
  • kanak-kanak mengenali tentang kepelbagaian dalam bahasa penulisan.

No comments:

Post a Comment