Saturday, January 7, 2012

Gaya Perbualan Kanak-Kanak

Orang dewasa hendaklah memberi perhatian dan menyedari gaya kanak-kanak berbual. Hal ini disebabkan kanak-kanak mempunyai berbagai keupayaan untuk berhubung dan bercakap kemudian cara kanak-kanak bertindakbalas. Gaya perbualan kanak-kanak ini berkembang menerusi pengalaman dan berbual dengan kanak-kanak lain. Kanak-kanak membina pandangannya sebagai pembicara dan 'gaya yang betul'. Berdasarkan pengalaman anda bersama kanak-kanak, apakah gaya perbualan yang anda perhatikan? Mungkin anda mendapati kanak-kanak yang bersungguh-sungguh berbual, pemalu, rasa ingin tahu, berkeyakinan diri, bercakap dengan jelas, pendiam, bertanya, mengulangi percakapan dan pertanyaan, bercakap kuat, terlalu ke depan dan sebagainya. Hal ini perlu diberi perhatian oleh orang dewasa semasa mendekati dan berinteraksi dengan kanak-kanak mengikuti kesesuaian keadaan dan rasa selesa untuk berinteraksi dengan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment