Saturday, February 2, 2013

Tumpuan Menurut atau Meluahkan Perasaan Tingkahlaku Kanak-Kanak

Amalan kepatuhan memberi tumpuan hanya kepada tingkahlaku yang menurut peraturan ditetapkan oleh guru. Kanak-kanak yang menunjukkan rasa marah akan dilihat sebagai menentang dan tidak menghormati. Biasanya diikuti dengan hukuman. Amalan bimbingan pula membantu kanak-kanak kepada meluahkan perasaan menerusi berfikir dan perasaan secara yang bersesuaian. Kanak-kanak yang menunjukkan rasa marah dilihat sebagai peluang untuk diajar cara meluahkan perasaan diri menggunakan kemahiran komunikasi yang betul.

No comments:

Post a Comment