Friday, February 22, 2013

Mengawal Disiplin Apabila Diperlukan (3)

Penekanan kepada positif daripada negatif, sentiasa beritahu kanak-kanak perkara yang betul untuk diamalkan. Sikap ini boleh dibentuk dengan sedikit latihan. Apabila menggunakan arahan positif daripada berkata," Jangan sampai kasut kamu basah," atau "Elakkan dari takungan air itu," guru boleh berkata,"Jalan di tepi kawasan takungan air." Semasa bermain pasir, guru boleh juga berkata,"Letakkan pasir ke dalam lori pengangkut pasir," daripada berkata,"Jangan melempar pasir." Teknik ini berupaya mengurangkan kritikan negatif tetapi juga boleh mengarahkan kanak-kanak kepada sesuatu yang kanak-kanak boleh melakukan dan diterima.

No comments:

Post a Comment