Friday, February 8, 2013

Tanggapan Kanak-Kanak Terhadap Kelas

Kanak-kanak mempunyai berlainan tanggapan terhadap kelasnya. Pandangan yang disenaraikan ini boleh direnungkan dan ditambahbaikan.
  • kami mahu keseronokan
  • kami suka diberi pilihan dan memilih
  • kami bertindakbalas pada peraturan yang dapat membantu perkembangan diri
  • kami perlu masa untuk belajar peraturan dan persekitaran yang baru
  • kami amat suka mereka yang melayani kami dengan cara menghargai/menghormati
  • kami menghadapi hari-hari kesukaran apabila kami mahu duduk bersendirian
  • kami bukan selalu boleh bersama dengan semua rakan sebaya.

No comments:

Post a Comment