Friday, February 15, 2013

10 Cara Yang Mudah Tidak Mencapai Matlamat Asas Disiplin Yang Baik (7)

Ketujuh, rasa hilang kesabaran dan berteriak dengan suara yang kuat kepada kanak-kanak di dalam kelas atau di luar kelas. Keadaan ini menyebabkan kanak-kanak merasa takut dan memberi kesan kepada tingkahlakunya. Guru merasakan tindakannya betul dan berjaya mengatasi masalah tingkahlaku kanak-kanak. Sebaliknya kesan negatif kepada perkembangan emosi kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment