Wednesday, February 6, 2013

Tanggapan Guru Di Kelas

Guru mempunyai tanggapan atau pandangan apabila di kelas. Mungkin anda boleh menambah pandangan guru daripada yang disenaraikan seperti berikut:
  • Orang lain akan menilai kemahiran pengajaran saya menerusi tingkahlaku kanak-kanak di kelas saya.
  • Saya bertanggungjawab terhadap keselamatan semua kanak-kanak di dalam kelas.
  • Saya mesti mengekalkan peraturan jika ingin berjaya melaksanakan rancangan mengajar.
  • Projek di kelas memerlukan kanak-kanak untuk mendengar, mengikut arahan dan bekerjasama.

No comments:

Post a Comment