Tuesday, February 19, 2013

Cara Yang Praktikal Untuk Memudahkan Kanak-Kanak Bersopan

Terdapat tiga perkara asas untuk membantu kanak-kanak di taska atau tadika berkelakuan yang boleh diterima oleh kanak-kanak, penambahbaikan yang mudah, disiplin yang berkualiti dan mengawal dalam kumpulan iaitu: 
(1) mengawal situasi disiplin apabila diperlukan; 
(2) meningkatkan perasaan harga diri kanak-kanak supaya kanak merasa berkeyakinan dan boleh mengawal diri sendiri; dan 
(3) mengetahui apa yang boleh dilakukan apabila berlaku krisis.

No comments:

Post a Comment