Tuesday, February 12, 2013

10 Cara Yang Mudah Tidak Mencapai Matlamat Asas Disiplin Yang Baik (4)

Keempat, memastikan cara kanak-kanak belajar sendirian tanpa diberi perhatian: tidak memberi perhatian kemungkinan kanak-kanak kecil dibuli dan sesetengah kanak-kanak belajar yang berkemungkinan betul. Sekiranya membiarkan kanak-kanak belajar sendirian tanpa bimbingan yang diperlukan akan memungkinkan mempelajari perkara yang tidak betul. Mereka juga akan terpengaruh dengan persekitaran khususnya daripada rakan sebaya sekiranya menunjukkan tingkahlaku yang negatif untuk dicontohi oleh kanak-kanak lain.

No comments:

Post a Comment