Thursday, February 28, 2013

Mengawal Disiplin Apabila Diperlukan (9)

Sentiasa menjadikan hari yang menarik kepada kanak-kanak. Guru di taska perlu menyediakan kepelbagaian ruang untuk mengelakkan perkara yang mendatangkan masalah tingkahlaku. Berbagai peralatan juga perlu disediakan untuk mengekalkan keseronokan dan menjadikan kanak-kanak sentiasa sibuk dengan cara yang produktif. Guru juga perlu merancang dan mempunyai kepekaan untuk mencapai matlamat menjadikan hari-hari yang menarik kepada kanak-kanak di taska.

No comments:

Post a Comment