Friday, February 1, 2013

Pengawalan TingkahLaku Jangka Pendek

Amalan mematuhi arahan adalah fokus jangka pendek untuk mengekalkan keadaan kelas yang terkawal menerusi tekanan luaran daripada guru. Walau pun kawalan kelas sebagai objektif untuk amalan bimbingan kanak-kanak, tetapi bukanlah objektif utama. Namun dianggap sebagai kesan sekunder untuk guru membantu kanak-kanak meningkatkan kawalan dalaman menerusi pembelajaran berkomunikasi dan kemahiran penyelesaian masalah. Ringkasnya, guru menggunakan amalan bimbingan untuk membantu kanak-kanak membina rasa tanggungjawab terhadap corak tingkahlaku yang disemai dalam jangka panjang dan terbina daripada inisiatif sendiri.

No comments:

Post a Comment