Sunday, February 24, 2013

Mengawal Disiplin Apabila Diperlukan (5)

Memberikan Isyarat Masa Lebih Awal Untuk Memudahkan Transisi. Melakukan transisi guru pelu memaklumkan kepada kanak-kanak, beberapa minit sebelum aktiviti berakhir untuk berubah ke aktiviti lain. Guru mungkin boleh berkata,"Kamu ada masa untuk mewarana sedikit lagi. Kemudian kamu boleh bantu saya membasuh berus. Lepas ini kita boleh mendengar cerita." Memaklumkan lebih awal memberi masa untuk kanak-kanak menyimpulkan apa yang sedang dilakukan dan seterusnya bersedia untuk mengalih ke aktiviti lain.

No comments:

Post a Comment