Sunday, February 3, 2013

Membentuk Tingkahlaku Berpusatkan Guru

Amalan kepatuhan tingkahlaku kanak-kanak adalah berpusatkan kepada guru. Pihak guru yang menentukan peraturan dan menguatkuasakan peraturan di kelas. Hasilnya, terdapat berbagai peraturan diadakan sepajang tahun menjadikan kanak-kanak sukar untuk mengingati peraturan tersebut. Kanak-kanak yang baru cuba memahami peraturan yang ditetapkan guru tetapi apabila berlaku isu baru makan guru terus menambah peraturan.

No comments:

Post a Comment