Tuesday, February 5, 2013

Tumpuan Kumpulan Membina Tingkahlaku Positif

Amalan kepatuhan yang bergantung kepada peraturan yang berpusatkan guru terhadap tingkahlaku tertentu kanak-kanak boleh diarahkan secara berpasukan. Beberapa pertimbangan diberikan kepada beberapa peraturan yang tidak dipatuhi, sedikit harapan dibuat untuk kanak-kanak yang tidak berupaya melihat/memahami atau terlepas pandang terhadap peraturan di kelas. Guru yang melaksanakan amalan bimbingan hendaklah menimbangkan kontek tingkahlaku dan setiap kanak-kanak. Pertimbangan ini digunakan untuk membentuk kerjasama dengan kanak-kanak menerusi perbincangan mengapa peraturan diabaikan dan mencari jalan supaya menerima peraturan yang lain untuk dipatuhi. Peringatan, guru cuba elakkan perkara yang memalukan kanak-kanak. Bincangkan hal tingkahlaku bukan personaliti kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment