Monday, February 4, 2013

Amalan Bimbingan Tingkahlaku Berpasukan

Amalan bimbingan yang menumpukan kepada pendekatan berpusatkan pasukan memberi pengiktirafan tehadap kehendak guru, ibu bapa dan kanak-kanak sendiri, Ini disebabkan berlainan harapan dan kehendak selalunya terdapat pada setiap kumpulan. Biasanya boleh dimulakan pada awal tahun dengan peraturan yang mudah dan dipersetujui oleh semua orang. Misalnya peraturan keselamatan yang mudah difahami dan dipersetujui semua:
  • saya akan menjaga diri sendiri.
  • saya akan menjaga rakan-rakan.
  • saya akan menjaga bilik darjah.

No comments:

Post a Comment