Tuesday, February 26, 2013

Mengawal Disiplin Apabila Diperlukan (7)

Mengadakan peraturan seboleh-bolehnya sedikit sahaja, tetapi tegaskan peraturan tersebut. Peraturan yang dilaksanakan akan menjadi kebiasaan untuk dipatuhi dengan pengawasan guru. Sekiranya peraturan itu selalu ditambahbaik dari masa ke semasa menerusi perbincangan dengan kanak-kanak, peraturan yang ketat dalam perlaksanaannya boleh dilonggarkan kerana kanak-kanak telah memahami dan membiasakan diri mengikut peraturan. Apabila melaksanakan peraturan perlu diterangkan dengan ringkas,"Kamu perlu menekan butang tekanan air tandas, supaya bersih untuk orang selepas kamu."

No comments:

Post a Comment