Monday, February 25, 2013

Mengawal Disiplin Apabila Diperlukan (6)

Menghindarkan ketegangan yang tidak diperlukan. Maksudnya berlaku rasa tidak puas hati dikalangan kanak-kanak seperti keperluan mainan dan tidak suka aktiviti yang dijalankan . Walau pun di taska yang diuruskan dengan baik masih terdapat ketegangan dikalangan kanak-kanak yang tidak disedari oleh orang dewasa. Kajian di University Chicago mendapati terdapat dua puuh episod unsur ketegangan setiap minit seharian di taska. Walau pun ketegangan ini tidak berpunca daripada guru, kajian ini menggalakkan untuk mengelakkan daripada berlaku ketegangan agar dapat mengurangkan perasaan kekecewaan dan meningkatkan perasaan kepuasan kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment