Monday, March 5, 2012

Waktu Peralihan Antara Aktiviti

Waktu peralihan (transition) bukan sahaja berlaku perantaraan rumah ke taska atau tadika. Sebaliknya, waktu peralihan boleh berlaku antara aktiviti ke aktiviti yang lain semasa di taska atau tadika. Waktu peralihan sewajar perlu diajar sebagai sebahagian daripada rutin (routine). Kanak-kanak berpeluang mempelajari berbagai perkara seperti menunggu giliran semasa menggunakan bilik air selepas makan, dan bekerjasama mengemas selepas menjalankan aktiviti. Perancangan aktiviti akan menjadi tidak menarik jika tiada memikirkan perancangan untuk waktu peralihan. Fikirkan tentang apa yang akan berlaku di awal aktiviti, di akhir aktiviti dan antara aktiviti.Pastikan urutan dan langkah-langkah waktu peralihan supaya panduan dan kehendak kanak-kanak adalah bersesuaian. Misalnya menggunakan loceng untuk memberitahu kanak-kanak bersedia ke waktu peralihan dan perubahan ke aktiviti lain.

No comments:

Post a Comment