Thursday, March 29, 2012

Pengucapan Ikhlas Untuk Peneguhan Tanpa Syarat

Peneguhan tanpa syarat memberitahu kanak-kanak bahawa anda menghargai dirinya sebagai insan yang mempunyai hak bukan disebabkan tingkahlaku yang sepatutnya anda mahukan. Oleh itu anda boleh memberi perhatian peneguhan tanpa syarat dengan berbagai cara. Jangan lupa memberi ucapan di awal permulaan kedatangan kanak-kanak sama ada ke taska atau tadika dengan pengucapan ikhlas dan jujur seperti,"Selamat pagi, Milhan! Saya cukup gembira melihat kamu!" Semasa suasana di kelas, guru tadika atau taska boleh memberikan perhatian kepada kanak-kanak yang meminta bantuan atau perhatian dengan memberi senyuman, mendakap atau menyentuh bahu kanak-kanak. Kanak-kanak akan merasakan dirinya diberi perhatian dan dihargai.

No comments:

Post a Comment