Saturday, March 10, 2012

Memberi Dorongan Meningkatkan Keyakinan Diri Kanak-Kanak

Dorongan atau galakkan daripada orang dewasa dapat meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak. Dorongan lebih tertumpu kepada meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak dengan menerima mereka seadanya bukan mengharapkan mereka lebih daripada sepatutnya. Dorongan dibina pada kelebihan kanak-kanak yang boleh menyerlahkan keyakinannya. Dorongan juga berbeza dengan pujian. Pujian tertumpu pada tanggapan orang dewasa dan merestui kanak-kanak. Contohnya,"Saya sungguh berbangga awak menolong mengemaskan alat main di kelas." Manakala dorongan tertumpu kepada keupayaan dan pencapaian kanak-kanak. Misalnya, "Sekarang kelas ini kelihatan cantik!". Pujian memberi ganjaran kepada tindakan kanak-kanak dan menjadikannya bergantung kepada restu orang dewasa. Dorongan meletakan tindakan dalam kontek sumbangan kanak-kanak kepada kumpulan secara keseluruhan.

No comments:

Post a Comment