Friday, March 30, 2012

Masa Khas Untuk Bersama Kanak-Kanak

Salah satu cara mekanisma menyediakan perhatian tanpa syarat kepada kanak-kanak yang memerlukan masa yang lebih untuk diberi perhatian ialah masa khas. Guru duduk di sebelah kanak-kanak untuk beberapa minit sehari atau dua atau tiga kali seminggu untuk kanak-kanak. Masa untuk bersama kanak-kanak seorang-dengan-seorang bukan syarat pada tingakahlaku kanak-kanak. Misalnya,"Jika kamu bersikap baik, kita akan bersama untuk masa khas." Masa khas hanya untuk seorang kanak-kanak sahaja bersama guru. Guru memberi isyarat," Saya hendak meluangkan bersama anda sebab kamu adalah kamu." Guru boleh bertanya apa yang kanak-kanak suka untuk masa khas dan mengikuti cadangan kanak-kanak. Contohnya membacakan buku atau main permainan.

No comments:

Post a Comment